На страницата на АВРМ има опција за вработување на проститутка

На официјалната веб страна на Агенцијата за вработување на Македонија (АВРМ)  има опција да се огласи вработување проститутка. Оваa можност ја дава апликацијата за електронско пријавување нови работни места „е-работа“ што е наменета за правни, физички лица и агенции за привремени вработувања. Според истата апликација, на странките регистрирани на системот „е-работа“ при објавување оглас за засновање нов работен однос за лица со завршено средно образование, во менито за работно место – занимање им излегува опција за вработување и на проститутка.

print-skrin-od-stranat-na-avrm-kade-ima-opcija-za-vrabotuvawe-prostitutka_1472637541684-670x422.jpg

Во кривичниот законик проституцијата во Македонија се смета за кривично дело. Дали директорот на АВРМ, Влатко Поповски ќе поднесе одговорност за ова?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s